در حال حاضر شرکت پایا کامپوزیت بیستون قابلیت انجام پروژه های محصولات کامپوزیتی را به روش های زیر داراست:

۱- قطعات با روش تولید (SMC)

۲-قطعات با روش تولید(BMC)

3-قطعات با روش تولید(RTM)

4-قطعات با روش تولید(Pultrusion)

5-قطعات با روش تولیددستی (Hand Lay Up)

مراحل انجام پروژه تولید قطعات شامل موارد زیر است.

۱- طراحی اولیه قطعه

۲-ساخت مدل در صورت نیاز

۳-طراحی و ساخت قالب مناسب

۴-طراحی مواد مناسب جهت تولید قطعه کامپوزیتی

۵-تولید قطعات مطابق نیاز مشتری و مشخصات فنی مورد نیاز